cine suntem?

Societatea noastră asigură servicii de cadastru, topografie și consultanță legate de acestea, având misiunea de a gestiona cu success cerințele și exigențele clienților, prin oferirea unor servicii prestate cu profesionalism, dedicație și organizate eficient. Viziunea noastră este aceea de a deveni un leader în domeniul măsurătorilor cadastrale prin colaborare strânsă cu clienții noștri și crearea unei baze de clienți fideli.

topografie și cadastru
servicii cadastrale

-    Documentație cadastrală pentru prima înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară; (Intabulări terenuri extravilan/intravilan cu sau fără construcții);

-    Documentație cadastrală de înscriere a unei construcții definitive pe un teren înscris în cartea funciară (Intabulări construcții noi); 

-    Documentație cadastrală de primă înregistrare UI (Intabulări apartamente);

-    Documentație cadastrală  pentru dezlipire/alipire teren; 

-    Documentaţie cadastrală de apartamentare; 

-    Documentație pentru actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară:
-    înscriere/radiere construcții;
-    modificare limită;
-    modificare suprafață;
-    actualizare categorii de folosință/destinații pentru o parte din imobil;
-    repoziționare;
-    identificarea părții din imobil afectată de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate în cazul în care aceste drepturi sunt constituite numai pe o parte din imobil;
-    actualizarea altor informații cu privire la imobil;

-    Documentații de Emitere/Rectificare Titluri de Proprietate.

servicii topografice

-    Planuri de situație necesare proiectelor de infrastructură (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, etc);
-    Planuri de situație în vederea obținerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism;
-    Întocmirea de planuri analogice (hârtie) și digital (formate :dwg, dxf, etc.);
-    Profile longitudinale și transversale;
-    Trasarea axelor construcțiilor și punctelor caracteristice ale construcțiilor;
-    Trasare limite de proprietate în conformitate cu coordonatele avizate. Poziționare imobile  în Google Earth;
-    Calcul volume;
-    Consultanță de specialitate.